Data geven inzicht

Tegenwoordig gaat de Wibautstraat in Amsterdam onder de naam ‘Knowledge Mile’ door het leven. Vast niet bij de gewone Amsterdammer. Wel bij de mensen die elke dag bezig zijn met het toepassen van slimme technologie om de stad beter te kunnen besturen. Zoals Ger Baron, CTO Innovation Team.

Ger Baron (foto Bob Bronshoff)

‘We zijn al eeuwenlang aan het innoveren en reorganiseren. We doen niet anders. Niets nieuws onder de zon’, aldus Baron. ‘Met de toepassing van ‘smart city’-technologie is het niet anders. Alles draait om de keuzes die je maakt.’

Verandering vraagt om verandering
Verbeter, versnel en verbeter vervolgens nog sneller. Dat is een beetje het motto van Baron. ‘Elke verandering vraagt om verandering. Van de betrokkenen. We willen data verzamelen, bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op het ophalen van afval. Meer data geeft ook inzicht in verspilling. Heel belangrijk, niet alleen om minder afval te creëren, maar net zo zeer om het efficiënt te verwerken. Als we weten hoeveel en waar het afval op een bepaald tijdstip is, kunnen we makkelijker anticiperen met de ophaaldienst. Dan hoeft die vrachtwagen niet onnodig de buurt in. Zo’n benadering is niet altijd even makkelijk. Dat moet je uitleggen aan alle belanghebbenden. Niet iedereen ziet direct en overal het grotere belang in. Een verandering naar de Industriële Revolutie ging gewoon om geld. Daar word je allemaal wijzer van. Tenminste, in economische zin. Maar waar gaat het nu om bij technologie en het digitale tijdperk? Wie wordt daar wijzer van?’

Ontwerp naar doel en functie
Volgens Baron moeten we met open oog kijken naar de publieke ruimte en bedenken wat we daarmee willen en waarom. ‘Afhankelijk van het doel en de functie die we eraan koppelen, kunnen we een inrichting ontwerpen voor die ruimte. Die doelen en functies moet je overleggen met de mensen die het beheren en er gebruik van maken: overheid, bewoners, reizigers, toeristen et cetera. Om alle meningen te peilen en behoeften te analyseren is nog behoorlijk lastig. Niet iedereen is even klaagvaardig, zoals ik het noem. Voer daarom eerst het debat en ga pas stemmen als je er helemaal niet uitkomt. Niet andersom en dan de meeste stemmen hebben gelijk….’

Verwachtingsmanagement
Een ander belangrijk aspect om de stad slimmer te kunnen maken mét de steun van de inwoners en gebruikers is verwachtingsmanagement. Baron: ‘Maak bovenal transparant wat je doet en waarom je het doet. Maak het begrijpelijk. Achter elke beslissing zitten keuzes: zijn we inderdaad van/voor iedereen? Waarom (nog) niet? Zijn voorzieningen beschikbaar? Wat voor organisatie hebben we nodig? Misschien kom je dan tot de conclusie dat je zaken heel anders moet organiseren. Hanteer een startup-mentaliteit: steeds opnieuw (in hoog tempo) de cyclus van maken, testen, verbeteren, testen en zo verder. Niet eerst één ding helemaal afmaken en dan zien wat er uit is gekomen. Dan ziet de wereld er allang heel anders uit. Waardeer ook hergebruik. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen.’