Datacenters fundamenteel voor Nederlandse economie, aandachtspunten voor de toekomst

De Dutch Data Center Association (DDA) heeft de nieuwste editie van de Datacenter Gids uitgebracht waarin de brancheorganisatie het belang van datacenters voor de Nederlandse informatiemaatschappij onderstreept. Verschillende experts gaan in op de belangrijkste aandachtspunten voor datacenters zodat de nieuwe economie zich verder kan ontwikkelen.

Behoefte aan talent bij NIS2 regelgeving

“De groei van applicaties in cloud-omgevingen moet niet leiden tot ‘multiple clouds’, waarbij applicaties in verschillende clouds uitgroeien tot meerdere, totaal verschillende cloud-omgevingen, onafhankelijk van elkaar. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot complexiteit en introductie van kwetsbaarheden. Om misconfiguraties te voorkomen is het noodzaak diensten voor applicatielevering en -beveiliging uniform te maken, over cloud én datacenter heen. Met het oog op regelgeving als NIS2 is goede beveiliging en samenwerking over ketens heen en het aantoonbaar voldoen aan de regelgeving belangrijk om mee te nemen in de architectuur”, aldus Pieter Slavenburg, director sales Benelux bij F5.

“Veel organisaties lopen tegen problemen aan wanneer verschillende publieke cloud-omgevingen, ieder met hun eigen toolset, een gestandaardiseerde werkwijze in de weg staan. De toolset van de ene cloudprovider verschilt duidelijk van de toolset van een andere. En beide kunnen weer volledig anders zijn dan de toolset die een onderneming gebruikt in zijn eigen private cloud-omgeving of datacenter. De manier waarop application services in verschillende omgevingen worden geleverd en beheerd, leidt vaak tot de noodzaak om een team van experts voor de verschillende omgevingen in dienst te houden. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. We hebben oplossingen nodig die de brug kunnen slaan tussen de omgevingen en de experts in staat stellen te werken met een enkele policy die overal inzetbaar is. Dan wordt voldoen aan NIS2 veel eenvoudiger en kunnen we het schaarse talent veel efficiënter inzetten.”

Decentraal werken vereist hybride security, -connectivity en -dataopslag

Jeffrey den Oudsten, CTO bij Conscia: “Mensen werken meer decentraal, waardoor er steeds minder sprake is van afgebakende lokale netwerken. Netwerken zijn locatie-overstijgend, waarbij functionaliteit en beveiliging zich verplaatsen naar de rand van het netwerk. De architectuur die hierop is toegespitst is Secure Access Service Edge of SASE.”

“De cloud speelt hierin een cruciale rol. Enerzijds omdat connectivity, security en dataopslag van een SASE-architectuur worden aangestuurd vanuit een locatie-onafhankelijke cloud. Anderzijds is er de hybride cloud waarin applicaties en workloads in de verschillende publieke clouds zoals Azure of AWS, of private clouds zoals die van Conscia worden geplaatst.”  

“Een hybride cloud is pas een hybride cloud als die gebruikers in staat stelt om de verschillende publieke en private clouds als één connectivity, security- en datadomein te benaderen. 

“Hierbij worden ook nieuwe eisen gesteld aan de plaats waar we onze data opslaan. Het klassieke lokale datacenter als centrale plaats en architectuur waar data wordt opgeslagen heeft plaats gemaakt voor een ‘datacentrische’ architectuur. Data wordt afhankelijk van beschikbaarheid, kosten en beveiliging over verschillende locaties verspreid en middels een ‘cloud fabric’ met elkaar verbonden tot één abstract datacenter.”