Hyperautomation, meer dan alleen Robotic Process Automation

Het geheel is meer dan de som der delen

Het belangrijkste aspect van hyperautomation, dé technologietrend van 2020 volgens Gartner, is misschien wel dat daarvoor het aloude spreekwoord het geheel is meer dan de som der delen op gaat. ‘Het gaat om het combineren van geavanceerde technologieën om vergaande automatisering te realiseren, aldus Rogier Schipper, Business Development Manager bij Docspro en Nokavision, die namens Docspro organisaties begeleidt op hun weg in hoogwaardige procesautomatisering. ‘Het gaat bovendien over meer dan alleen technologie.’

Even een van de vele definities (van onder meer Gartner zelf) die de ronde doen over hyperautomation: Hyperautomation n is het end-to-end automatiseren van processen door het combineren van verschillende technologieën. Om er een paar te noemen: Robotic Process Automation (RPA), Intelligent Document Processing, Artificial Intelligence en zo zijn er nog wat technologieën die vaak toegepast worden in oplossingen die in de meest gevallen echter slechts een deel van een probleem aanpakken.

Hyperautomation moet met een integrale aanpak daar een eind aan maken en een breder fundament creëren voor vergaande automatisering.

Er zitten veel voordelen aan het toepassen van hyperautomation in bedrijfsprocessen, zoals kostenbesparing, efficiencyverhoging, hogere doorloopsnelheden, minder fouten, meer toegevoegde waarde voor klanten etc. Maar een nadeel is er ook: het klinkt meteen al als iets waarvoor techneuten en consultants nodig zijn en dus is er koudwatervrees.

Bewust van rendement uit bestaande technologieën
Rogier: ‘Dat vooroordeel is voor een deel ook wel waar. Waar het echter vooral om gaat is dat organisaties zich bewust worden van hoe ze het maximale rendement uit verschillende – vaak al bestaande - technologieën kunnen halen. Het gaat niet zozeer om een specifieke combinatie van die genoemde technologieën. Het gaat om het feit dat er meerdere technologieën zijn die ertoe bijdragen dat belangrijke, door informatie gestuurde bedrijfsprocessen volledig(er), adequater en met groter positief effect voor de organisatie kunnen worden geautomatiseerd. Maar ook dat de kennis van medewerkers beter wordt ingezet in plaats van dat ze zich moeten bezighouden met saaie routinematige klussen.’

Digitalisering, automatisering, hyperautomation
De basis van dit alles begint bij digitalisering. Rogier: ‘De stappen die je als organisatie maakt op weg naar de ultieme procesafhandeling lopen in principe van digitalisering via automatisering naar hyperautomation. Elke stap heeft zijn eigen aanpak om binnen een organisatie te kunnen slagen. Hyperautomation is vervolgens een aanpak waarbij je zoveel mogelijk bedrijfsprocessen analyseert en evalueert om te zien óf en hóe je die zo efficiënt en effectief mogelijk kunt laten verlopen, gebruik makend van een pallet aan technologieën zoals Intelligent Capture, Process Automation en RPA. Daar kunt u dan vervolgens procesautomatisering aan vastknopen.’

Visie ontwikkelen en daarnaar handelen
Veel organisaties kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken, ziet Rogier: ‘Voor veel daarvan is het al lastig om maximaal te profiteren van het toepassen van één bepaalde technologie binnen de organisatie, bijvoorbeeld Robotic Process Automation. Het toepassen van meerdere technologieën in uiteenlopende processen binnen de organisatie maakt het extra lastig om het overzicht te behouden. Daar kunnen wij die organisaties bij helpen. De breedte van de technologie maakt veel meer mogelijk dan men op voorhand beseft. Te vaak wordt nog gedacht in deeloplossingen, om dan vanuit die deeloplossingen misschien weer verdere stappen te zetten. Dat is op zich niet erg. Het helpt echter als een organisatie een heldere visie heeft op waar ze wil zijn over pakweg een paar jaar en hoe ze daar denkt te komen. Dan wordt de samenhang duidelijker en ook de synergie in de aanpak. De visie van het bedrijf moet natuurlijk ook helder zijn voor de medewerkers, want automatisering van bedrijfsprocessen. Zeker wanneer je, zoals met hyperautomation het doel is, grote stappen vooruit zet, heeft het forse impact op het dagelijkse werk.’

Toevoegen van intelligentie
Rogier: ‘Hyperautomation voegt vooral intelligentie toe aan automatisering zoals Machine Learning (ML) en Natural Language Processing (NLP). Om daar het maximale rendement uit te halen is het van belang om als aanbieder van oplossingen zelf ervaring te hebben met en kennis over hoe je die technologieën het best kunt inzetten. De kennis van processen, informatie en automatisering geeft ons als onderdeel van Canon een voorsprong in de markt. De visie hoeft niet in detail uitgewerkt te zijn om die toch te kunnen uitdragen en toepassen. Het gaat erom dat het eindpunt duidelijk is, de stip op de horizon. De weg er naartoe is variabel en mede afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe technologie, zoals RPA. Maar ook op hoe we bepaalde zaken waarderen, als bedrijf, als maatschappij en als klant. Aantoonbaar toegevoegde waarde leveren voor klanten wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker.’

Hyperautomation: fundament voor effectieve procesautomatisering
Dat laatste heeft veel impact op hoe we als bedrijf zaken (willen) doen en onze processen inrichten. Hyperautomation vormt een belangrijk fundament voor het optimaal inrichten en organiseren van bedrijfsprocessen. Het gaat om meer dan technologie. Het gaat om visie, kennis en ervaring, het verbinden van verschillende (technische) werelden. Daarmee kunnen we voor u de mogelijkheid creëren om meer toegevoegde waarde te leveren aan uw klanten. Waar het ook om gaat: je moet je kunnen verplaatsen in de positie van de klant en wat die nodig heeft om optimaal te renderen. Binnen Canon Information Management hebben wij beschikking over alle oplossingen, kennis en ervaring om aan die wensen tegemoet te komen.’