Mannen gaan voor geld

(Column) Uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek (ik heb het niet bedacht) blijkt dat mannen vooral gaan voor geld, terwijl vrouwen meer waarde hechten aan vrije tijd. Sluit naadloos aan bij die eeuwige discussie: wat is nu belangrijker, geld of geluk? Of is dat hetzelfde? Voor mannen blijkbaar in hoge mate wel.

In dat Recruitment Kengetallen Onderzoek komen elk jaar de belangrijkste kengetallen over de Nederlandse personeelswervingsmarkt naar voren. Een van de onderdelen van dit onderzoek heeft betrekking op de candidate experience en candidate expectations. In gewoon Nederlands: wat ervaart de kandidaat en wat zijn/waren de verwachtingen? Onderhandelingen over de baan en de invulling ervan spelen daarin een belangrijke rol.

Een stijgend percentage sollicitanten blijkt dan überhaupt niet te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. In 2020 minder dan in 2019 in ieder geval. Overigens, het gaat nog altijd maar om 14% overall in 2020 en 11% overall in 2019. Die andere dik 85% onderhandelt dus wel degelijk. Wat is dan de waarde van zo’n onderzoek? Welnu, dat er een stijgende lijn zit in het aantal kandidaten dat het arbeidsaanbod voor zoete koek slikt. Worden we soft of is er een andere reden? Ik denk dat je geen Einstein hoeft te zijn om te bedenken dat er wel eens een andere reden zou kunnen zijn.

Zou het niet gewoon kunnen komen doordat 2020 gekenmerkt werd door de coronacrisis en dat elke baanzoekende kandidaat het liefst zo snel mogelijk aan de slag wilde? Lijkt mij logisch in een tijd waarin de mensen die wel al werken niet eens zeker weten of hij/zij de maand erna überhaupt nog werk hebben. Ook niet als je al bijna twintig jaar bij een bedrijf werkt… Zoals de baliemedewerkster van een bank op Schiphol ondervond, nadat zij een briefje van 500 euro wisselde. Dat was tegen het ‘witwasprotocol’ en dus kon zij vertrekken. Die heeft nu een zee aan vrije tijd.

Dat komt dan goed uit: bij de onderhandelingen over vrije tijd en salaris blijkt namelijk dat vrouwen meer waarde aan vrije tijd hechten, terwijl de mannen grotendeels gaan voor geld. Dat is overigens niets nieuws. Dat begon al zo’n 2000 jaar geleden bij ene Judas. Die ging voor de hoofdprijs, kreeg zijn gevraagde dertig zilverlingen, maar haakte toen af, want hij voelde wel aan dat hij de verwachtingen niet kon waarmaken….

Misschien moeten we daarom stimuleren dat meer vrouwen in het management komen. Dan is er meer aandacht voor welzijn in plaats van welvaart. Gejakker naar de volgende deal is misschien minder interessant dan eens een keer met je partner een rondje door de polder fietsen. Kan prima hoor. Ook als je thuis werkt. Juist als je thuis werkt. Misschien is dat stiekem de belangrijkste reden waarom je thuis werkt? In dat geval: goed bezig…

Volgens mij zijn we de tijd van ‘winst is niet belangrijk, we moeten vooral groeien’ wel voorbij. Nu zijn winst en groei ineens allebei niet meer zo belangrijk. De coronacrisis heeft wel uitgewezen dat er veel belangrijker zaken zijn.

John de Waard