Meer dan de helft van de Nederlanders leest mail tijdens vakantie

Uit een enquête van Time2Play onder 500 Nederlanders komt naar voren dat meer dan de helft (55%) tijdens vakantie zijn werkmail leest en beantwoordt. Dat is op zijn minst opmerkelijk.

Aukje Busschops, Digital PR Strategist bij Time2Play: ‘Naast de zwembroek en zonnebril, neemt een kleine meerderheid van de Nederlanders ook zijn werk mee op vakantie, zo blijkt. 55 procent van de respondenten geeft aan zijn werkmail ook tijdens de vakantie te lezen. Toch betekent dat niet dat afzenders direct op een reactie hoeven te rekenen: bijna driekwart (72 procent) zegt zijn werkmail gedurende de vakantie wel te lezen, maar niet te beantwoorden.’ De meest fanatieke ‘doorwerkers' zijn de IT’ers. Niet zo gek misschien, maar de creatieve sector is vervolgens tweede op de ranglijst (die HIER is te zien). De media staan slechts vijfde in de ranglijst...

Voor het onderzoek is een relatief kleine groep is uitgevraagd, slechts 500 Nederlanders, maar toch, het zegt wel iets over een trend die gaande lijkt. Aukje: ‘We hebben het niet uitgevraagd en er is ook geen eerder onderzoek geweest, maar het lijkt erop dat de vermenging van privé en zakelijk langzaamaan meer plaatsvindt. Of de coronapandemie daarin invloed heeft is ook niet direct duidelijk, maar ligt wel in de lijn der verwaxchting. Daarin hebben we immers (een beetje) geleerd om 'altijd en overal' te kunnen werken. Dit in tegenstelling tot de landen om ons heen, waar bijvoorbeeld juist steeds strakker wordt aangegeven dat werktijd en privétijd gescheiden moeten blijven.’

Recent onderzoek van Knab laat zien (zie bericht elders) dat bij zzp’ers de boog ook wat vaker gespannen blijft. Het fenomeen ‘worcation’ neemt toe: een combinatie van werk en vakantie is voor meer dan een derde van die doelgroep normaal aan het worden. Aukje: ‘Dat is een interessante ontwikkeling die dus aansluit bij onze bevindingen met de enquête over de werkmail. Het zou interessant zijn om uit te zoeken hoe zich dat ontwikkelt: blijven mensen steeds vaker ‘aan staan’? Gaan ze steeds meer werk doen in hun 'vrije tijd'? Komt daarmee hun privéleven in het geding of valt dat wel mee? Zijn mensen er (on)gelukkiger door? Presteren ze minder of beter? Staan ze meer onder druk? Kortom, er valt nog genoeg te onderzoeken, want het is belangrijk om te weten welke invloed deze trend heeft op het functioneren van de mensen en een organisatie.’