Nederlands mkb: investeringen in security en remote IT-ondersteuning noodzakelijk door hybride werken

Het mkb-bedrijfsleven zal de komende maanden zijn IT-budget vooral investeren in het verbeteren van de cybersecurity-infrastructuur, IT-ondersteuning op afstand en de cloudoplossingen. Dat blijkt uit onderzoek door Dynabook onder 1.200 mkb-ondernemers in Europa. Vergeleken met zijn Europese collega’s heeft IT-ondersteuning meer prioriteit voor de Nederlandse mkb’er. Het hybride werken bepaalt bij het merendeel van de mkb-organisaties waar IT-budgetten aan besteed zullen worden.

Slechts 21% van de mkb-organisaties in ons land geeft aan voldoende IT-oplossingen in huis te hebben om de optimale omstandigheden voor hybride werken te creëren. In vergelijking met de rest van Europa loopt Nederland daarmee achter, daar ligt het percentage op 30%. Alleen in Italië is er minder vertrouwen in de aanwezige IT-infrastructuur.

Samenwerking grootste uitdaging

Tijdens de pandemie ontstonden er vele uitdagingen om werk gedaan te krijgen, voor het mkb was dat uiteraard niet anders. Het blijven faciliteren van samenwerking tussen werknemers was hierbij de grootste uitdaging voor ruim een kwart (27%) van het Nederlandse mkb. Netwerkbeveiliging staat hierbij met 21% op een tweede plaats, net voor het terugdringen van IT-uitval (19%).

Binnen bijna de helft van de mkb-ondernemingen (47%) is het IT-budget dit jaar gestegen, dit is in lijn met de Europese percentages. De belangrijkste zaken waarin dit budget zal worden geïnvesteerd zijn de cybersecurity-infrastructuur (48%), IT-ondersteuning op afstand (47%), cloudoplossingen (43%) en IT-vaardigheidstrainingen (41%).

Laptops spelen een belangrijke rol om succesvol te blijven voor mkb-organisaties. 17% noemt laptops als meest belangrijke technologie, alleen securitysoftware scoort hoger met 18%. Sinds de start van de pandemie heeft twee derde (67%) van de Nederlandse mkb’ers de zakelijke devices die binnen de organisatie gebruikt worden (gedeeltelijk) vervangen.

Methodologie

Het onderzoek is in opdracht van Dynabook Europe door Walnut Unlimited uitgevoerd onder 1.200 IT-beslissers in het mkb in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, België en Italië. Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.