Onderzoek; 'Cyberveiligheid moet in handen zijn van overheid'

Cybersecurity zou volgens veel Nederlanders de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn.

Meer dan de helft (57%) van Nederland vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor hun cyberveiligheid. Deze Nederlanders werden eerder dit jaar dan ook op hun wenken bediend door de aanstelling van een staatssecretaris van Digitalisering. 60 procent van de Nederlanders vindt dat een goede zet van de overheid. Met de toename van digitalisering en cyberaanvallen vinden Nederlanders het belangrijk dat er iemand is die de cyberveiligheid waarborgt. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus. Aan het onderzoek namen 1036 respondenten tussen de 18 en 67 jaar met een kantoorbaan deel.

Fundamentele verandering

De overheid is, volgens de respondenten, dus de eerste partij die moet zorgen voor een veilige omgeving op het internet. Daar zijn wel fundamentele veranderingen voor nodig, zegt 88 procent. Als voorbeeld ziet 61 procent heil in een staatsecretaris en 57 procent vindt zelfs dat de aanpak van cybercriminaliteit en -veiligheid een ministerie verdient. Nu valt staatssecretaris Van Huffelen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De respondenten ervaren tekortkomingen op het gebied van cyberveiligheid en willen dat dit aangepakt wordt. Bijna negen op de tien (86%) wil dat het nieuwe kabinet (Rutte IV) een duidelijk beleid uitzet om cyberveiligheid te waarborgen. De aanpak van cyberveiligheid ligt niet alleen bij de overheid. Een kwart (25%) vindt dat IT-bedrijven daarin moeten ondersteunen en bijna eenzelfde aantal (23%) wil ook dat consumenten zelf hun de verantwoordelijkheid nemen.

Staatssecretaris moet vertrouwen winnen

Met de invoering van een nieuwe post – staatssecretaris van Digitalisering – is er door de Nederlandse overheid al een goede stap gezet. Toch heeft de staatssecretaris nog vertrouwen te winnen bij het Nederlandse volk. Bijna de helft (46%) is namelijk bang dat er belangrijke informatie rondom cyberveiligheid zal worden achtergehouden door de staatssecretaris. Het vertrouwen kan dus nog flink omhoog. Ook in het beleid hebben Nederlanders maar weinig vertrouwen; slechts 52 procent zegt vertrouwen te hebben in de grote stappen die daarin beschreven worden.

De nieuwe staatssecretaris krijgt direct een takenpakket mee van de Nederlander. In de top-drie staan het garanderen van de digitale veiligheid van Nederland (62%); het strenger aanpakken van cybercriminelen (60%); en als derde vindt men dat er voor gezorgd moet worden dat dat persoonsgegevens veilig zijn (48%).

Joris Leupen, CEO van Telindus: “Uit ons onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders de aanstelling van een staatssecretaris van Digitalisering toejuicht. Ik kan dat alleen maar beamen. Tegenwoordig vinden er steeds meer cyberaanvallen en datalekken plaats en daar zijn veel mensen en organisaties niet goed genoeg tegen beveiligd. Het onderwerp leeft dus in de samenleving. Een groot deel van Nederland vindt dat de overheid zich actief moet inzetten om cybercriminaliteit tegen te gaan. Als IT-dienstverlener zien wij het als onze taak de overheid te steunen in het versnellen van de digitalisering van Nederland, waarbij een hoog niveau van cybersecurity een essentiële randvoorwaarde is. Dit kunnen wij doen door de digitale weerbaarheid van de IT-infrastructuur binnen organisaties te verbeteren en samen met andere IT-dienstverleners, de staatssecretaris te adviseren. Samen met de overheid kunnen we meer awareness creëren bij de bevolking om cybercriminaliteit tegen te gaan. Zo wordt er een goed fundament neergelegd tegen cyberaanvallen en ontstaat vertrouwen in digitalisering.”

Het volledige onderzoeksrapport 'Cybersecurity is essentieel voor digitaal fundament van de samenleving' is hier te downloaden.