Ontwikkelingen in e-facturering staan bepaald niet stil: wees voorbereid!

In toenemende mate maken we gebruik van digitale technologie om met elkaar te communiceren, informatie uit te wisselen en in contact te blijven. Ook als het gaat om cruciale bedrijfsprocessen, zoals factureren, maken we steeds vaker gebruik van in de markt beschikbare uiteenlopende platforms. Maar hoe werkt dat internationaal? Dat is niet voor iedereen even eenvoudig.

Nu is het al lastig om wegwijs te worden uit de verschillen en de voor- en nadelen van al die uiteenlopende platforms, maar de randvoorwaarden waaraan je moet voldoen om in verschillende landen te kunnen werken met e-facturering kunnen ook nog eens per land verschillen. Voor veelvuldig internationaal opererende ondernemingen is het zaak om, wil je volledig compliant en accuraat met die informatie omgaan en kunnen verwerken, op de hoogte te zijn van die randvoorwaarden.

Dat gaat soms erg ver en voor veel ondernemingen is het niet bepaald core business om juist al die details te weten. Wat je zou willen is een oplossing die je in staat stelt altijd te voldoen aan de uiteenlopende wet- en regelgeving op het gebied van e-facturatie. Comarch is een van die – ook internationaal opererende - spelers die zich heeft gespecialiseerd in juist het efficiënt, effectief en consistent afhandelen, be- en verwerken van e-facturen. In landen binen en buiten Europa. Zij hebben er nu een e-book over geschreven om u op weg te helpen.

‘De grote hoeveelheid aan verschillende platforms, formaten en juridische bepalingen maakt het er niet bepaald eenvoudiger op om altijd en overal te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving’, aldus experts. ‘Een oplossing zal daarom niet alleen moeten voldoen aan allerlei juridische randvoorwaarden en technische specificaties rondom dataoverdracht. Het is net zozeer noodzakelijk dat diezelfde oplossing kan omgaan met de inhoud van die facturen en daaraan gerelateerde voorwaarden. Daarmee kunnen de juistheid, de authenticiteit en de oorspronkelijke bron worden vastgesteld. Maar ook om voor informatie het gaat en onder welke voorwaarden die informatie kan/moet worden opgeslagen en hoe lang die bewaard kan/moet blijven.’

Zelfs binnen Europa kunnen er al flinke verschillen zitten in hoe je aan alle voorwaarden moet voldoen. Laat staan wanneer je ook buiten Europa zaken wilt doen. Comarch heeft er haar missie van gemaakt om een oplossing te creëren die adaptief past in al die verschillende omgevingen. Kijk HIER hoe het werkt en wees voorbereid voor als u internationaal zaken gaat doen.