As a Service opmars zet gestaag door in IT-landschap

As a Service (aaS) is in de zakelijke markt sinds begin deze eeuw in opmars. Steeds meer zaken worden in abonnementsvorm afgenomen, van auto’s tot koffie. Deze verschuiving van bezit naar gebruik vinden we ook in het IT-landschap terug. Dit blijkt uit een benchmarkonderzoek dat Markteffect in opdracht van Veenman, dochterbedrijf van Xerox, heeft uitgevoerd.  

Ongeveer een kwart van de organisaties in Nederland (27%) neemt op dit moment Platform as a Service (PaaS), Device as a Service (DaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS) af. Deze toename van het gebruik van aaS diensten zet gestaag door. Van alle respondenten die nog geen gebruik maken van aaS overweegt 35% binnen nu en twee jaar Software as a Service (SaaS) af te nemen. Voor PaaS is dit 27% en voor IaaS, DaaS en/of Printing as a Service (PRaaS) gaat het per service om 25% van de respondenten.   

Tijdens de Covid-pandemie heeft slechts 1 op de 10 organisaties meer gebruik gemaakt van aaS-diensten en hybride werkmogelijkheden dan voor de pandemie. Opvallend, wanneer we in ogenschouw nemen dat juist in deze onzekere omstandigheden de grootste voordelen van aaS - geen hoge investeringen en flexibel uitbreiden of inkrimpen - zwaarwegende argumenten zijn. Hybride werken werd veelal voor de pandemie al gefaciliteerd, waardoor doorpakken op dit gebied niet nodig bleek. “We waren gelukkig onbedoeld al klaar voor een pandemie”, aldus een van de respondenten. 

Veel IT-oplossingen brengen de nodige (extra) complexiteit met zich mee 

Alhoewel organisaties veiligheid en het voeren en waarborgen van een eenduidig IT-beleid erg belangrijk vinden, blijken juist dát volgens de respondenten uit het onderzoek forse uitdagingen te zijn. Met name omdat veel gestandaardiseerde IT-oplossingen, zoals Microsoft 365, naast verbeteringen, ook de nodige (extra) complexiteit op het gebied van beheer met zich meebrengen.  

“Werkafspraken maken en nakomen voor het vastleggen van informatie in Microsoft 365 zijn dan ook van essentieel belang. Zeker omdat het veilig delen van bestanden voor 40% van de organisaties de grootste uitdaging is bij het gebruik van Microsoft 365”, aldus Wilco van Bezooijen, algemeen directeur van Veenman en Xerox. “Vragen over het gebruik van Microsoft 365 vergen van de IT-helpdesk, volgens 35% van de respondenten, de meeste tijd. Slechts 21% geeft echter aan dat men dit wil uitbesteden.” 

Schaalbaarheid en flexibiliteit de belangrijkste redenen om voor As a Service te kiezen 

De grootste uitdaging bij het beheer van devices (laptops) is volgens 21% van de respondenten complexiteit, met name door gebrek aan standaardisatie van types en modellen, gevolgd door lifecycle management (16%). De belangrijkste redenen om voor aaS te kiezen zijn dan ook schaalbaarheid en flexibiliteit (42%), altijd werken met de meest actuele apparatuur en versies (39%), verlagen van de IT-werkdruk (38%), en security (33%). 

Een ander interessant gegeven is dat zo’n 60% van de respondenten aangeeft dat de organisatie positief staat tegenover het gebruik van second life apparatuur. Van deze groep geeft slechts 33% aan ook daadwerkelijk gebruik te maken van refurbished modellen. Van Bezooijen: “Wat we merken is dat veel mensen ten onrechte denken dat refurbished modellen geen goede garantievoorwaarden kennen en er geen standaardisatie mogelijk is. Dat zou een reden kunnen zijn waarom organisaties nog niet massaal gebruik maken van refurbished apparatuur, ondanks dat duurzaamheid hoog op de agenda staat.” 

Everything as a Service domineert de toekomst 

Samenvattend kunnen we zeggen dat XaaS, Everything as a Service, de toekomst zal domineren. Dit past in de wereldwijde trend van bezit naar gebruik. “Organisaties die tijdig (laten) onderzoeken hoe ze bovenstaande uitdagingen het hoofd kunnen bieden, profiteren optimaal van de (financiële) voordelen die het aaS-concept biedt”, concludeert Van Bezooijen. 

Het volledige benchmarkrapport is te lezen op www.veenman.nl/benchmark-as-a-service