Thuiswerken als ‘corona-alternatief’ nog niet waterdicht

Substantieel deel thuiswerkers beschikt niet over de juiste middelen en/of informatie.

Het Nationaal Thuiswerkonderzoek, uitgevoerd door uitgeverij VakWereld onder 16.000 professionals in de wereld van informatiebeheer, evenementorganisatie, zakelijke mobiliteit, beveiliging en facilitymanagement, laat zien dat een substantieel deel van de ondervraagden niet altijd over de juiste hulpmiddelen beschikt om effectief thuis te kunnen werken. Bovendien beschikken ze daarnaast niet altijd over de juiste, actuele en/of volledige informatie. Met andere woorden: ze kunnen hun werk niet (volledig) afronden.

‘Als je het positief stelt, kunt je concluderen dat de gemiddelde thuiswerker voor een groot deel zijn werk thuis kan doen’, aldus een van de onderzoekers, John de Waard, hoofdredacteur bij VakWereld. ‘Maar ‘grotendeels’ is zoiets als ‘net niet’. Voeg daarbij dat een groot deel van de ondervraagden zich niet (genoeg) gesteund voelt door hun leidinggevende en je kunt direct aanvoelen dat het thuiswerken de nodige stress veroorzaakt. Stress die zich dan weer uit in minder slaap, spanningen met de huisgenoten en een disbalans tussen werk en privé. Kortom, thuiswerken werd in een stroomversnelling gebracht doordat de coronacrisis ons overviel en veel van de ondervraagden willen daar graag mee doorgaan, maar er moet nog wel een en ander worden aangepast aan de thuiswerkomstandigheden en – voorwaarden.’

Gevoelige informatie
Opmerkelijk in het onderzoek is dat het voor meer dan 90% van de respondenten duidelijk is dat ze werken met gevoelige informatie. Uitgever Sander de Wolf: ‘Gevoelige informatie heeft uiteraard niet altijd en uitsluitend betrekking op persoonlijk getinte informatie. Het kan net zo zeer gaan om offertes, contracten, projectinformatie et cetera. Dat de respondenten zich ervan bewust zijn dat ze met dergelijke gevoelige informatie werken is mooi, maar dan is het wel zorgelijk dat uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van hen die informatie bewaart in een ‘eigen cloud applicatie’ of zelfs op de eigen pc. Ik weet niet of ik daar als werkgever nou zo vrolijk van zou worden.’

‘Nederlandse ziekte’
De Waard: ‘Een belangrijke hoofdconclusie is misschien wel het feit dat digitaal werken en digitalisering in het algemeen leidt onder de ‘Nederlandse ziekte’: het is niet concreet, het is niet gepland en het wordt niet uitgevoerd. We overleggen, maken een actieplan en daar blijft het veelal bij. Na dit onderzoek is duidelijk geworden dat in veel sectoren in de markt nog wel wat te wensen over is als het gaat om de ondersteuning en facilitering van thuiswerken.’

‘Dat is toch wel opmerkelijk als je bedenkt dat de (technische) mogelijkheden er al zo lang zijn’, aldus De Wolf. ‘Blijkbaar wegen andere aspecten nog altijd zwaar(der) mee waardoor niet iedereen direct enthousiast is of zal worden van thuiswerken. Bij een aantal van de respondenten werden diverse argumenten aangehaald: “Wij zien thuiswerken niet als ons doel. Het is een mogelijkheid als daar aanleiding toe is. Maar als organisatie willen we niet alleen werk verrichten, maar ook een interactief en sociaal zijn en sfeer beleven. We nemen ook bij voorkeur personeel aan uit de regio om overdreven reistijd te vermijden.” En andere opmerking was: “Ik vind digitalisering niet alleen belangrijk voor thuiswerken. Ik vind dat door teveel thuiswerken er gebrek is aan samenwerken, innovatie etc.”

Het Nationaal Thuiswerkonderzoek is uitgevoerd onder 16.000 professionals die zijn verbonden aan de vakwerelden van uitgeverij VakWereld: DocumentWereld, MobilityWereld, FacilityWereld, CongresWereld, ThuiswerkersWereld en BeveiligingsWereld. Er zijn vijf branches te onderscheiden, overheid, finance, zakelijke dienstverlening, industrie en zorg. De vragen zijn onderverdeeld in een aantal segmenten, algemeen, organisatorisch, informatie, beveiliging, sociaal en waardering.

 

 

 

Geïnteresseerd in het rapport? Het is verkrijgbaar in een glossy uitgave (prijs 249 euro ex btw). Vraag nu een exemplaar aan via: redactie@documentwereld.nl.

Wilt u weten hoe uw eigen organisatie ervoor staat als het gaat over de ervaringen met thuiswerken of wilt u wel eens praten over het laten uitvoeren van dit of een ander/vergelijkbaar marktonderzoek? Neem gerust contact op: john.dewaard@vakwereld.nl.