VakWereld doet grootschalig onderzoek naar thuiswerken

We zijn er alweer zo’n drie maanden mee zoet: thuiswerken op alle denkbare manieren. Voor de één een zegen, voor de ander een drama. Maar waarom eigenlijk? Wat speelt voor de thuiswerker de belangrijkste rol om te kunnen slagen? Hoezeer spelen sociale aspecten, technische aspecten of aspecten met betrekking tot informatiebeheer een rol? Wat kunnen organisaties eraan doen om die te verbeteren? Het Nationaal Thuiswerk Onderzoek probeert antwoorden te vinden.

Binnenkort zou het zomaar kunnen dat u in uw virtuele brievenbus een uitnodiging treft om via een link naar onze vragenlijst mee te werken aan dit onderzoek. En dan hopen wij uiteraard dat u daarvoor even de tijd wilt nemen. Hoe meer antwoorden, hoe betrouwbaarder de gegevens en de conclusies.

Waarom werkt thuiswerken wel en waarom niet?
Inmiddels hebben we bij VakWereld al wat ervaring opgedaan met marktonderzoeken. Die ervaring gaan we nu gebruiken om een grootschalig onderzoek te doen naar wat ons de afgelopen periode is overkomen: met zijn allen thuiswerken. Daar komt nogal wat bij kijken, zo is gebleken. Voor de één is het daadwerkelijk een zegen en die zal nooit meer terug gaan naar de oude situatie. Voor de ander gaat het nooit wat worden. gewoon omdat hij of zij er niet tegen kan, niet geschikt voor is, meer sturing en houvast wil hebben et cetera. Allerlei argumenten waarop wij graag meer zicht willen hebben. Waarom gaat het niet zo lekker als u thuis werkt? Die collega’s zijn toch ook niet altijd even gezellig en behulpzaam op het moment dat u dat graag ziet?

Thuiswerken heeft een grote impact op uw leven. Het zorgt bijvoorbeeld voor het in elkaar schuiven van privé en zakelijk. Iets wat u misschien juist zo zorgvuldig hebt willen vermijden. Aan de andere kant, er zitten ook cruciale werk gerelateerde aspecten aan die wel eerst voor elkaar moeten zijn om effectief en prettig te kunnen thuiswerken: bijvoorbeeld de beschikbaarheid van informatie, ons stokpaardje tenslotte. Als u niet bij de informatie kunt, wordt het wel heel  lastig werken. En zelfs wanneer uw wel bij de informatie kunt, hoe regelt u dan dat een ander niet op datzelfde moment ook aan dat document – in een andere versie – zit te werken? Simpele vragen, moeilijke antwoorden, nog moeilijker oplossingen? Kortom, er zijn veel vragen te stellen en antwoorden te verzamelen om een goed inzicht te krijgen van wat er speelt onder de thuiswerkers.

De vragenlijst is opgedeeld in een aantal blokken en wanneer u niets kunt of wilt zeggen over een bepaald blok, bijvoorbeeld omdat u geen zicht heeft op en/of verstand heeft van techniek, kunt u doorspringen naar het volgende vragenblok. Dan krijgen we toch een groot deel van de antwoorden waar we naar op zoek zijn. Per blok nemen we dan de responscijfers mee om een zo helder en eerlijk mogelijk beeld te krijgen.

Binnenkort dus in uw (virtuele) brievenbus. Helpt u mee om meer inzichten te krijgen in deze ontwikkelingen in het thuiswerken?