Verbinding maken

(Blog) Veel organisaties verplaatsen op dit moment hun aardse on-premis content naar een cloud oplossing. Microsoft 356 is daarbij een veel voorkomende doelomgeving. Maar welke content gaat er over? Alleen zorgvuldig geselecteerde content waarvoor op basis van aard, inhoud en waarde een lang leven wenselijk is? Hoe om te gaan met copycats (100% dubbelen) of look-alikes (near-dubbelen). U wilt natuurlijk alleen unieke en oprecht relevante content meenemen. Wanneer wordt de selectie gedaan; bij de start van een project voordat de werkelijke migratie-inspanning plaatsvindt of pas na een 1-op-1 overdracht als de toegewezen cloud omgeving volloopt of de gebruikers mopperen over een nog steeds gebrekkige informatie kwaliteit? Een grondige content-analyse, classificatie en schoning reduceert het volume te migreren content soms met wel 40%. De lange termijn voordelen in kostenbesparing en informatiekwaliteitsverhoging maken het deze actie meer dan waard!

Verbinding maken is cruciaal voor optimaal gebruik. Vergelijk het eens met de Jakobsladder. In diverse theologische en mythologische verhalen wordt melding gemaakt van de Jakobs- of hemelsladder. Een verbinding tussen hemel en aarde waarover, daarvoor in aanmerking komende wezens van de ene naar de nadere wereld kunnen gaan. Vroege zonnestralen in een vochtig bos visualiseren de ladder op een mooie manier.

Is er een mooiere manier om duidelijk te maken hoezeer een goede ver binding met een volgend niveau van belang is?

Hans Kaashoek