We hebben de verkeerde afslag genomen

Het gaat om informatie!

Ergens hebben we de verkeerde afslag genomen en zijn we ons gaan focussen op kennismanagement. Maar guess what? Niemand weet eigenlijk precies wat kennis of wat kenniswerken is, maar iedereen heeft het erover en blijkbaar doen vijf miljoen mensen het.’

Martijn Aslander

Martijn Aslander, stand-up filosoof en spreker tijdens het Doxis Seminar (5 november in TivoliVredenburg) windt er geen doekjes om: ‘Ons Beslissingsondersteuningssysteem (BOS) is ontoereikend, terwijl we dagelijks tientallen beslissingen moeten nemen. Het draait om informatie. Informatie op orde brengen is genoeg. Dat brengt je een stuk verder en maakt je ook vrolijker.’ Het belooft een bijzondere presentatie te worden. Martijn Aslander is (mede-)auteur van boeken als Easycratie, Nooit af en Hoe bouw je een Hunebed. Kenniswerk is volgens hem werk waarvan je niet weet wat de uitkomst wordt, nooit af is en gebaseerd is op een combinatie van hoofd, hart, intuïtie, gut feeling. ‘Ik zou willen dat we even de tijd namen om te bedenken welke afslagen we hebben gemist sinds we in de jaren ’70 het kantoor in een computer hebben gestopt. We zijn beland in een wereld die draait om het hanteren van tools. Je wilt informatie, maar je komt niet verder dan bestanden en mappen. Daar word je chagrijnig van. Per dag zo’n vijftig keer. Ons BOS is verre van optimaal door overvolle mailboxen, stapels prints, rapporten, social media, netwerkschijven en zo meer. Er is eigenlijk helemaal geen systeem. Al die tools hangen als los zand aan elkaar. We komen er niet meer uit. We moeten organiseren, zodat je binnen seconden weet wat je nodig hebt voor het nemen van die beslissing. Dat is wat kenniswerkers doen: beslissingen nemen. Informatie moet daarom op te slaan zijn, beheersbaar, doorzoekbaar, te filteren, meetbaar, dateerbaar en dat alles in de hoogste versnelling. Het draait om snelheid. Kijk naar wat je ter beschikking staat en vraag je niet af wat héb ik, maar wat kán ik ermee! Is dat nutteloos voor de beslissing die je moet nemen, gebruik het dan niet. Of nog mooier, gooi het meteen weg!’

Document loslaten
Volgens Aslander moeten we het document als concept loslaten. ‘Het gaat om informatie en snelheid. Wetten en regels staan vaak in de weg van snelheid en effectiviteit in het gebruik van die informatie. Neem WhatsApp. Eigenlijk geen goed idee vanuit wet- en regelgeving om iets gestructureerd vast te leggen en te beheren, maar man, wat werkt dat lekker! Denk je dat ze bij de Nationale Politie zonder  WhatsApp kunnen? Volgens wet- en regelgeving zouden we gebruik moeten maken van allerlei moeizame, dure en inefficiënte systemen… Die wetten en regels vormen de inertie van deze tijd, terwijl WhatsApp juist staat voor de dynamiek ervan.’

Nooit af is juist goed
Aslander is ook de man van ‘nooit af’. ‘Oplossingen zijn altijd tijdelijk en dat is juist goed. De maatschappij blijft toch ook niet hetzelfde? Het gaat om organiseren, niet om in beton gieten. De wereld verandert, mensen, informatie en media veranderen. Het is een continu spel van veranderingen en dan wil jij iets ‘voor de eeuwigheid’ vastleggen?’ Er is volgens Aslander zelfs helemaal geen ruimte en tijd voor blijvende oplossingen, zoals hij in zijn boek ‘Nooit af’ beschrijft. ‘Voortdurend aanpassen en verbeteren zijn het motto. Leren van het voorgaande. Als we willen nadenken over morgen, moeten we eerst kijken naar wat eergisteren is gebeurd. Bedenk vanuit het perspectief van nu of bijvoorbeeld dat kantoor in die computer proppen wel zo slim was. Dat vereist echter een andere benadering van hoe we naar de wereld, onszelf, informatie en ons werk kijken’, aldus Aslander. ‘Dat is ook wat ik bedoel als ik zeg dat we de verkeerde afslag hebben genomen. We hebben de afslag van kennismanagement genomen, maar hadden die van informatiebeheer moeten nemen. Informatie op orde is genoeg. Genoeg om beslissingen snel en goed te kunnen nemen. Technologieën als Artificial Intelligence zijn ook alleen maar nuttig als ondersteuning om die informatie op te slaan, te beheren en sneller te doorgronden. Het dient puur ter ondersteuning van ons BOS. Althans, dat zou het moeten zijn in mijn optiek. We zijn behoorlijk van het pad afgeraakt en zien allerlei nieuwe technologieën en tools als doel, terwijl het toch echt niets anders zijn dan ondersteunende hulpmiddelen.’

MARTIJN ASLANDER

Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is mede-auteur van de boeken ‘Easycratie’ en ‘Nooit Af’. Recentelijk verscheen zijn boek ‘Hoe bouw je een hunebed?’ Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt. De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottom-up te organiseren. Op die manier kunnen ze sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar krijgen en oplossingen vinden voor moeilijke vraagstukken. Martijn  Aslander licht zijn ideeën en visie toe op het Doxis Seminar in TivoliVredenburg op 5 november. Mis het niet en meld je nu nog aan op Doxis.nl/seminar!