Wilde vermenigvuldiging

(Blog) De Springbalsemien komt oorspronkelijk uit het Himalaya gebied en is rond 1850 in Europa geïntroduceerd. Een duidelijk niet-inheemse plant dus. Na de bloei vormen zich zaaddozen die, als ze rijp zijn, bij de geringste aanraking openspringen en de zaden soms meters ver doen rondvliegen. Met de 100% kiemkracht ontstaat er, zonder beperkende maatregelen, in enkele jaren al snel een groot veld soortgelijke planten.

Hoe vaak wordt er in uw organisatie een goed geformuleerd document of extern gevonden stuk tekst eenvoudig gekopieerd of hergebruikt? Voordat u het weet vliegen de kopieën door de organisatie. Zo ook met belangrijke interne stukken die door iedereen ergens worden opgeslagen, je weet tenslotte maar nooit. Moeten die door de jaren heen opgeslagen volledig gelijke of bijna gelijke documenten blijven bestaan of bij een migratie mee naar de nieuwe beheeromgeving? Ervaring leert dat er vaak meer bestanden dan verwacht inhoudelijke gelijk of bijna gelijk zijn. Een gedegen content analyse en schoning helpt u om uw  informatieperk met geselecteerde en geordend informatie te voorzien. Op tijd schoffelen en rooien doet wonderen. Uw bezoekers zullen dit zeker waarderen.

Hans Kaashoek