WOB kost (te) veel tijd

Meeste pijn bij WOB-procedures zit in het vinden en anonimiseren van informatie

Enige tijd geleden heeft Vakwereld in samenwerking met SmartProfile een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van WOB-procedures onder overheidsinstellingen (gemeenten, provincies, GR’s en RUD’s) die hier direct mee te maken De grootste problemen, zo blijkt, liggen bij het vinden en anonimiseren van informatie.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna veertig procent van de ondervraagden aangeeft minstens vijf dagdelen bezig te zijn met de afhandeling van één WOB-aanvraag. Bijna acht procent geeft zelfs aan daar meer dan acht dagdelen mee bezig te zijn. Daar zijn aanwijsbare oorzaken voor te vinden. Het blijkt namelijk dat veel van de werkzaamheden – vooral het anonimiseren van de documenten - handmatig plaatsvindt.

Opmerkelijk is dan weer wel dat nog altijd een substantieel deel van de ondervraagden (bijna 70%) nog altijd niet de volledige garantie kan geven dat de geleverde informatie wel juist en volledig is en voldoet aan alle eisen…

Vakwereld organiseert vanwege de belangstelling voor dit onderwerp op woensdag 11 december in De Observant in Amersfoort opnieuw een kennissessie waarbij de resultaten uit dit onderzoek centraal staan. Aan de hand van discussies met de markt en deskundigen op de specifieke onderdelen in het WOB-proces wordt getracht meer licht te werpen op de problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen. Het kan toch niet zo zijn dat als straks nieuwe wetgeving van kracht wordt (Wet Open Overheid, eind 2020) diezelfde overheid niet klaar is voor de toekomst?

Behoort u tot de doelgroep en wilt u daarbij zijn?

Meld u dan aan via deze link kennissessie WOB en u bent van harte welkom. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Voor iedereen die aanwezig is op deze sessie ligt een exemplaar van het volledige rapport klaar. Klik op de afbeelding hiernaast voor de inkijkversie.

John de Waard
Hoofdredacteur DocumentWereld