Privacy & Security

11 juni 2020 tot 25 juni 2020
Centraal in Nederland

Leer hoe u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid conform de actuele wet- en regelgeving (zoals de AVG) in uw organisatie realiseert!

Tijdens de training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.

Privacy & Security