Webinar over NTA voor veilige e-mail in de rechtspraak

12 februari 2021
Webinar

De Rechtspraak maakt voor veilig ad hoc verkeer van berichten gebruik van de fax. Vanaf oktober 2021 is dit voor hen niet meer mogelijk, waardoor er behoefte is aan een nieuwe norm voor veilig mailen in de Rechtspraak. Er is een online informatiebijeenkomst 'NTA Veilige e-mail in de rechtspraak' op 12 februari 2021 van 13.00 – 15.30 uur.

De Rechtspraak gaat het gebruik van de fax in 2021 uitfaseren. Op dit moment wordt voor veilig ad hoc verkeer van berichten en bijlagen gebruik gemaakt van de fax. Na het uitfaseren van de fax, zal deze behoefte blijven bestaan. Voor die behoefte wil de Rechtspraak gebruik gaan maken van een nieuwe norm voor veilig mailen. In 2021 wordt er een werkgroep opgericht die verantwoordelijk is voor het opstellen van de NTA ‘Veilige e-mail in de rechtspraak’.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen. Er was geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél in lijn met de AVG kan worden gebruikt.

NTA 7516
Voor de NTA ‘Veilige e-mail in de rechtspraak’ dient NTA 7516 ‘Veilige e-mail in de zorg’ als uitgangspunt en vervolgens wordt dit voor de Rechtspraak gespecificeerd.

NTA 7516 beschrijft in techniek neutrale termen de eisen waaraan e-mail, met daarin persoonlijke informatie, moet voldoen. Hierbij gaat het in essentie om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast gaat NTA 7516 in op gebruiksvriendelijkheid. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om ervoor te zorgen dat producten voor e-mail ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. De norm dwingt af dat verschillende producten de berichten naar elkaar kunnen doorsturen. 

Online informatiebijeenkomst
Op 12 februari 2021 vindt van 13.00 - 15.30 uur een online informatiebijeenkomst plaats waarin belanghebbenden aan de hand van verschillende presentaties uitleg krijgen over de nieuw te ontwikkelen NTA ‘Veilige e-mail in de rechtspraak’. Hierbij komen ook deelname, het stappenplan, de tijdsplanning en financiering aan de orde. Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen.