DDMA start Commissie Post

DDMA, de branchevereniging voor datagedreven marketing, service en sales, is gestart met een nieuwe commissie voor het marketingkanaal post. De oprichting van de Commissie Post volgt op de aansluiting van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) bij DDMA eerder dit jaar. Aanleiding voor de oprichting is de hernieuwde waardering voor post in de mediamix en de publieke en politieke aandacht voor het kanaal. De Commissie houdt zich bezig met zowel geadresseerde als ongeadresseerde post.

Aanleiding

Post is van oudsher een belangrijk kanaal voor het bereiken van consumenten, leden of donateurs. Juist in combinatie met andere marketingactiviteiten kan een direct mail of een folder waarde toevoegen en de consument tot actie aanzetten of informeren. Ook bestaat er publieke en politieke aandacht voor het kanaal, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. DDMA zorgt met de Commissie Post voor kennisdeling en doorlopend contact met beleidsmakers, toezichthouders en andere stakeholders.

Pijlers en doelen

Voor DDMA is het van cruciaal belang dat organisaties verschillende kanalen kunnen inzetten om te groeien en relaties met (potentiële) klanten, leden of donateurs op te bouwen. Post is een van die kanalen. DDMA wil een toekomstbestendig postkanaal (geadresseerd en ongeadresseerd) voor consument, bureau en opdrachtgever borgen. De DDMA Commissie Post draagt hieraan bij door het creëren van een open omgeving waarin de hele sector welkom is voor kennisdeling, inspiratie en eenduidige richtlijnen. Gezamenlijk werken we aan een betere beeldvorming van post en verstevigen we de waarde van post in de mediamix.

Samenstelling

De samenstelling van de Commissie Post is divers en een goede afspiegeling van de markt, met opdrachtgevers en dienstverleners uit meerdere branches. Leden zijn zowel voormalige VGP-leden als bestaande DDMA-leden. Op dit moment bestaat de Commissie uit de volgende leden: Nicole de Boer (voorzitter, PostNL), Roar Daatselaar (Goede Doelen Loterijen), Yme Pasma (Spotta), Jan-willem Roelofs (Mailstreet), Mark Bonenkamp (Vogelaar), Peter Jan van der Giessen (Impress-4DMS), Rens Rohde (EDM), Niels Debets (Het DM Bureau) en Ludo Verhiel (Pondres). De commissie heeft nog plek voor een aantal opdrachtgevers, vanuit onder meer de goede doelenbranche, de e-commercesector en uitgevers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Erik Molkenboer, teamlead content & community bij DDMA, via erikmolkenboer@ddma.nl.