Friese IT-dienstverlener ICIT haalt ISO-certificeringen

IT-beveiliging is cruciaal, bijvoorbeeld voor veilig online samenwerken.

De in het Friese Franeker gevestigde IT-dienstverlener ICIT (specialist in o.m. IT-beveiliging), heeft met succes de ISO 9001 en ISO 27001 certificeringen behaald. Deze certificeringen markeren een belangrijke mijlpaal in de voortdurende professionalisering en kwaliteitsverbetering van het bedrijf.

De ISO 9001-certificering bevestigt dat ICIT voldoet aan de internationale normen voor kwaliteitsmanagement en zich inzet voor continue verbetering van processen en dienstverlening. De ISO 27001-certificering toont aan dat het bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging en systematisch risicobeheer. 

Marco Vrouwenvelder, directeur van ICIT, benadrukt het belang van deze certificeringen voor het bedrijf: "Het behalen van de ISO 9001 en ISO 27001 certificeringen is een belangrijke erkenning van onze toewijding aan kwaliteit, beveiliging en continue verbetering. Bij ICIT streven we ernaar om onze klanten de best mogelijke IT-oplossingen en -diensten te bieden, en deze certificeringen zijn een bevestiging van onze inspanningen om dit doel te bereiken." 

 Het afgelopen jaar heeft het team van ICIT hard gewerkt aan het implementeren en optimaliseren van de processen die nodig zijn om aan de strenge eisen van deze certificeringen te voldoen. Deze mijlpaal is een erkenning van de inspanningen van het toegewijde team van ICIT en onderstreept het streven naar operational excellence.

ICIT zet zich onverminderd in om de hoogste niveaus van kwaliteit en informatiebeveiliging te bieden en zal blijven investeren in de verdere ontwikkeling van haar diensten en oplossingen. Met deze certificeringen onderstrepen ze hun toewijding aan continue verbetering en innovatie in de IT-sector.