Conclusion zet in op internationale groeistrategie

Business Transformatie en IT-dienstverlener Conclusion heeft succesvol een herfinanciering van 410 miljoen euro afgerond om verdere groei te financieren. Met het solide succes in Nederland als basis, zet de IT-dienstverlener in op internationale expansie. Daarnaast zet Conclusion de financiering in voor versterking van de Nederlandse operatie, om relevantie voor haar klanten verder uit te bouwen. De voorwaarden van de financiering worden deels gekoppeld aan het behalen van diverse duurzaamheidsdoelstellingen van Conclusion, een zogeheten Sustainability Linked Loan.

Engbert Verkoren, CEO bij Conclusion: “De nieuwe financiering biedt ons de benodigde continuïteit en flexibiliteit om onze groeiambities voor de komende jaren in te vullen. In Nederland zien we verdere groeimogelijkheden en daarnaast vragen onze klanten om dienstverlening buiten Nederland.”

De eerste stap die Conclusion zet, is het opschalen van capaciteit. Verkoren: “Gezien de aanhoudende uitdaging van een toegenomen vraag versus schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt, ligt de eerste prioriteit bij het structureel opschalen van onze near- en offshorecapaciteit. Dit zal gebeuren door uitbreiding van de bestaande operatie in Zuid-Afrika en investeringen in Portugal. Vervolgens willen we ons bewezen succesvolle Nederlandse ecosysteem-model, ook in andere landen gaan introduceren. Hiermee beginnen we in de Duitse en Portugese markt.”

Emiel van Boxtel, CFO bij Conclusion: “Als onderdeel van het binnenhalen van de herfinanciering, kiezen we er bewust voor om een deel van de rente van de financiering te koppelen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De vaststelling van de exacte KPI’s vindt de komende maanden plaats, in overleg met de verstrekkers.”

Conclusion werd bij deze herfinanciering geadviseerd door Nielen Schuman, die ook de herfinanciering coördineerden. De financiering is gecommitteerd door een consortium van banken en fondsen.