Even voorstellen: Richard Partridge

VakWereld heeft versterking gekregen van Richard Partridge (51 jaar) als accountmanager. Hij gaat met name de commerciële contacten leggen en onderhouden van de vakwerelden DocumentWereld en MobilityWereld.

Richard is hiervoor onder meer werkzaam geweest voor een Amerikaans Content Delivery Network bedrijf. Het eerste project dat Richard op zich zal nemen is om de marktonderzoeken en alle diensten daar omheen waarin VakWereld inmiddels al de nodige ervering heeft opgedaan aan te bieden aan partijen in de markt. Zoals het Nationaal WOB-onderzoek, het Grote Woon-Werkverkeer onderzoek en het meest recente, het Nationaal Thuiswerkonderzoek.

‘Ik zie zeker grote mogelijkheden om met name deze onderzoeken en de activiteiten die eraan gekoppeld kunnen worden voor het voetlicht te brengen’, aldus Richard. ‘Het zijn geweldige manieren om een innovatieve en gespecialiseerde uitgeverij als VakWereld op het netvlies te brengen bij de aanbiedende markten. Maar ook de afnemers hebben baat bij de uitkomsten van dit type onderzoeken. Het kan inzicht bieden in waar je als organisatie zelf staat, waar de markt staat en welke ontwikkelingen je kunt verwachten. Ik heb er enorm veel zin in.’ Daarnaast zal Richard zich bezig houden met alle andere commerciële mogelijkheden die VakWereld aan aanbieders te bieden heeft om met name professionals op het gebied van Information Management en Mobility Management te bereiken.

Mocht u interesse hebben om kennis te maken met Richard en eens te zien of de diensten van VakWereld voor uw organisatie interessant zouden kunnen zijn: richard.partridge@vakwereld.nl

Richard Partridge