Gebundelde kracht maakt sterker

Recentelijk zijn brancheorganisaties KVGO, Mediafederatie en Magazine Media Associatie (MMA) als ‘affiliate members’ aangehaakt bij de VGP met als doel om gezamenlijk sterker op de postmarkt te staan.

Naar aanleiding van de in 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) georganiseerde postdialoog is er al veelvuldig contact geweest tussen hierboven genoemde brancheorganisaties. Sindsdien heeft de VGP ingezet op een vorm van gestructureerd overleg (Tripartiet Overleg Postmarkt, voorheen Maatschappelijk Overleg Postmarkt) als een mogelijke oplossing vanwege het bewust wegnemen van marktwerking door de overname van Sandd door PostNL.

Het KVGO, de Mediafederatie en de MMA steunen dit initiatief – sterker: naar aanleiding van het overleg dat in het najaar is ontstaan hebben partijen zich gezamenlijk meer gebonden en treden zij nu in de ‘lobby’ samen op. De VGP is hierbij in de lead en de anderen zijn ‘affiliate members’ geworden. Zo is vorige week ook gezamenlijk de informateur geïnformeerd over de noodzakelijke veranderingen in de postmarkt.

Het motto van de VGP, ‘Gebundelde kracht maakt sterker’ gaat ook hier op: gezamenlijk vertegenwoordigen de partijen tussen de 50-75% van de zakelijke post.