Harmonisatie van data flows: geen overbodige luxe!

Het was al duidelijk dat digitalisering nieuwe kansen biedt. Althans, we dachten dat dat duidelijk was. Want waren we daar immers al niet jarenlang mee bezig: met digitalisering van informatie en processen? Een pandemie met COVID-19 legt vervolgens feilloos bloot hoe we ervoor staan. Niet al te best.

De digitale revolutie is minder ver dan we hadden gehoopt. Veel kenniswerkers hebben meer moeite met digitaal werken dan gedacht. Samenwerken binnen een digitale omgeving als MS 365 is ook nog best lastig en het ontbreekt vaak aan goede begeleiding om ervoor te zorgen dat informatie en processen op elkaar zijn afgestemd. Ziehier de balans na een jaar corona… Maar het kan echt anders!

Het staat buiten kijf dat de coronapandemie bedrijven heeft gedwongen om bijna uitsluitend via digitale kanalen te communiceren en digitaal zaken te doen met hun partners. Uiteraard is de pandemie slechts één factor in de digitale revolutie.

Een van de belangrijkste andere katalysatoren is de toenemende internationalisering van bedrijven – en het huidige competitieve klimaat dat geen ruimte laat voor gebreken. Elke fout wordt direct afgestraft, al was het maar om het imagoverlies dat klanten afhaken.

Maar ook die klanten zijn veranderd. Vandaag wil de consument exact weten wanneer de koerier voor zijn deur zal staan en wil hij bestellingen gratis terugsturen. Hij weet wat er mogelijk is, want in de consumentenwereld kan al veel meer digitaal worden geregeld dan bijvoorbeeld binnen een overheid of tussen bedrijven.

Een van de fundamenten die kunnen bijdragen aan een betere en 100% digitale  informatie-uitwisseling tussen ketenpartners is EDI, Electronic Data Interchange. In dit gratis ebook legt specialist Comarch uit hoe een modern EDI-systeem de zakelijke communicatie alsook de transparantie in alle keten gerelateerde processen kan verbeteren.

Webinar EDI
Niet alleen een ebook draagt bij aan verduidelijking van de de voordelen van EDI en de valkuilen waar je voor moet oppassen, ook een webinar draagt daaraan bij. gewoon in mensentaal te horen rijgen hoe EDI werkt in de praktijk en wat de gevolgen zijn voor zowel de afnemer als de leverancier. EDI is veel meer dan een platform ‘om wat digitale bestanden uit te wisselen’.

Moderne EDI-systemen bieden alle mogelijkheden om naast uitwisseling van bestanden ook grip te krijgen op documentbeheer en om kwalitatief hoogwaardige informatie gecontroleerd en op het juiste moment, veilig ter beschikking te krijgen voor alle betrokkenen. Dat creëert meer mogelijkheden op nieuwe kansen in de bedrijfsvoering en/of de ontwikkeling van producten en diensten.