Helft beleidsmakers kan cyberdreigingen op tijd signaleren

Slechts 47 procent van de beleidsmakers zegt over voldoende informatie te beschikken om dreigingsrisico’s tijdig te signaleren. Vier op de tien (37,7%) betwijfelt bovendien of hun organisatie voldoende kennis in huis heeft om cyberdreigingen op te vangen.

Dit blijkt uit onderzoek van Orange Cyberdefense onder 515 beleidsmakers op het gebied van management, ICT en inkoop. Over de capaciteit voor cybersecurity in hun organisatie zijn beleidsmakers optimistischer. Zes op de tien (62,6%) geeft aan over genoeg budget te beschikken om (cyber)security goed in te regelen en twee derde (64%) is van mening dat hun organisatie genoeg mensen in dienst heeft om cyberdreigingen op te vangen.

Outsourcen voor specialistische kennis
Maar liefst zes op de tien (62,4%) vinden het (gedeeltelijk) uitbesteden van security noodzakelijk om actuele ontwikkelingen bij te houden. Het grootste voordeel van het outsourcen van cybersecurity is volgens respondenten 24/7 beheer en monitoring zodat zij zich kunnen focussen op andere zaken. 48,3 procent van de respondenten gaf dit aan. Ook de toegang tot specialistische kennis in tijden van nood (39,4%), het eenvoudig kunnen voldoen aan alle wet- en regelgeving (35,8%) en de directe toegang tot projectspecialisten in het securitydomein (28,6%) worden gezien als voordelen van het uitbesteden van cybersecurity. Bovendien wordt veel waarde gehecht aan of de externe security partij als bedrijf past bij de organisatie. Dit is voor velen (59,4%) zelfs belangrijker dan de contractuele voorwaarden.

Mark Jenster, General Manager bij Orange Cyberdefense: “Cybercriminelen hanteren steeds geavanceerdere methoden en technieken om binnen te dringen in bedrijfsnetwerken. Het is dus niet vreemd dat menig organisatie moeite heeft om alle nieuwe ontwikkelingen bij te benen en op peil te houden. Het outsourcen van cybersecurity is daarom een verstandige keuze waar steeds meer organisaties voor kiezen. Hiermee worden organisaties ontzorgd en kunnen ze focussen op andere taken, terwijl het dreigingslandschap continu voor hen wordt gemonitord. Natuurlijk is het daarbij belangrijk dat je samenwerkt met een partij die je kunt vertrouwen en die transparant is.”