Ricoh behaalt Dow Jones Sustainability World Index 2020

Ricoh heeft de Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) 2020 behaald. Deze index is één van de meest gerenommeerde ter wereld op het gebied van ESG-prestaties (Environmental, Social en Governance).

De Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) is de eerste mondiale duurzaamheidsindex, waarmee bedrijven aan de hand van hun ESG-prestaties worden beoordeeld op duurzaam ondernemen. De DJSI wordt door de Amerikaanse firma S&P Dow Jones samengesteld. Het proces is uiterst grondig: bedrijven moeten veel vragen beantwoorden en diepgaande informatie verstrekken.

Tweede plaats
Dit jaar werden er circa 3500 bedrijven aan een beoordeling onderworpen. Slechts 323 behaalden de DJSI World Index. Ricoh eindigde op de tweede plaats van de 33 bedrijven in de sector Computers & Peripherals and Office Electronics. In 11 categorieën wist Ricoh zelfs de eerste plaats binnen de branche te behalen: Codes of Business Conduct, Supply Chain Management, Tax Strategy, Information Security, Innovation Management, Environmental Reporting, Environmental Policy & Management Systems, Climate Strategy, Social Reporting, Human Rights en Human Capital Development.

Ricoh heeft niet alleen een notering gekregen in de DJSI World Index, maar staat ook al drie jaar in de DJSI Asia/Pacific Index.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Ricoh heeft 7 thema’s bepaald, die zijn afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Deze thema’s zijn opgenomen in de bedrijfsstrategieën van de Ricoh Group. Ricoh draagt bij aan de SDG’s door zich in te zetten voor sociale vraagstukken en een duurzame samenleving.