Ricoh scoort hoog in print- en documentveiligheid

Ricoh komt in een nieuw rapport van IDC MarketScape naar voren als wereldleider op het gebied van print- en documentveiligheid. In het rapport "IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment"1 wordt de strategie van Ricoh nauwgezet bekeken.

Het rapport laat duidelijk zien hoe het bedrijf zich onderscheidt van de concurrent en van toegevoegde waarde is. Ricoh beschermt, beheert en verbindt de systemen die onmisbaar zijn voor een modern bedrijf. Volgens IDC MarketScape onderscheidt Ricoh zich vooral met zijn mondiale leveringsmodel en klantgerichte aanpak.

Document- en informatiebeveiliging
Uit het rapport van IDC MarketScape blijkt dat het portfolio van Ricoh tegemoetkomt aan alle "pijnpunten en kopersbehoeften" op het gebied van document- en informatiebeveiliging "voor alle verticals en bedrijven van elk formaat"2 cruciaal in een wereld die steeds digitaler wordt. De moderne werkplek is beter verbonden dan ooit tevoren, met alle bedreigingen voor de informatieveiligheid van dien. Dat weet Ricoh. Daarom voert het bedrijf een gelaagde beveiligingsstrategie, die begint bij de ingebouwde beveiliging in Ricoh-printers en zich uitstrekt tot netwerk- en serverbeveiliging, ingebouwde apps en meer.

Empowering digital workplaces
Ricoh werkt rechtstreeks met klanten samen om hun print- en documentinfrastructuur te beveiligen en baseert die aanpak op de bekende BIV-classificatie: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheid is verweven in diverse methoden en oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan 'pull printing', waarbij alle naar de printer verzonden documenten pas worden vrijgegeven na verificatie bij de printer zelf. Daarnaast waarborgt Ricoh de integriteit van documenten door bijvoorbeeld te verhinderen dat ze door onbevoegden worden gebruikt en bewerkt. En ten slotte werkt het bedrijf samen met klanten aan oplossingen om gevoelige informatie te beveiligen zonder dat bevoegde gebruikers hier onnodige hinder van ondervinden (beschikbaarheid). Met maatwerk en een aanbod dat nooit stilstaat maakt Ricoh zijn merkbelofte 'empowering digital workplaces' waar. Dankzij Ricoh krijgen werknemers van bedrijven op een veilige en intuïtieve manier toegang tot informatie, waar ze ook aan het werk zijn.

Verder maakt het rapport melding van de strategische partnerschappen van Ricoh en hoe het bedrijf overnames gebruikt om zijn positie op het gebied van beveiliging te verstevigen. Analisten noemen vooral de recente overname van DocuWare een "goede aanvulling op het portfolio van Ricoh" en een manier waarop Ricoh dichter bij het midden- en kleinbedrijf komt te staan.