Value Finder voor marketinginteracties met de ‘vergeten’ klant

Pegasystems  introduceert Value Finder als onderdeel van de Pega Customer Decision Hub. Met deze nieuwe toepassing kunnen organisaties op basis van AI meer betrokkenheid realiseren met de ‘vergeten’ klanten door marketinguitingen en aanbiedingen af te stemmen op hun specifieke persoonlijke behoeftes.

Vaak pretenderen organisaties dat ze klanten één-op-één benaderen, maar in werkelijkheid sturen ze dezelfde productpushes naar dezelfde klantsegmenten. Individuen waarvoor de campagne eigenlijk niet meer relevant is, worden dan alsnog bestookt met irrelevante aanbiedingen. Of erger, wanneer het nog wel relevant is en ze volledig uitgesloten worden. Customer experience professionals zijn vaak gebonden aan harde uitsluitingscriteria en kunnen daardoor de achtergestelde klantgroepen geen relevantere aanbiedingen doen. Terwijl dit juist toegevoegde waarde, klantloyaliteit en groei op de lange termijn oplevert.

Value Finder spoort deze hiaten in customer engagement op, door:

  • het in kaart brengen van achtergestelde klanten – Value Finder start met het analyseren van de klantdatabases om potentieel-waardevolle, maar achtergestelde klanten op te sporen. Dit zijn personen die door het systeem niet als doelgroep worden gezien voor de standaard marketingcampagnes van het merk.
  • het wegwerken van engagement-hiaten – De software neemt vervolgens de klantstrategie onder de loep om te zien of en hoe de betrokkenheid met die klant kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door aanpassingen in de strategie aan te brengen of een volledige nieuwe aanpak te kiezen die beter aansluit op hun behoeftes.
  •  het vereenvoudigen van goedkeuringsprocessen tussen teams – Nu er een plan is opgesteld, kunnen de medewerkers aanpassingen snel doorvoeren met de geïntegreerde 1:1 Operations Manager, de functionaliteit voor het beheren van goedkeuringsprocessen. Hiermee kunnen gebruikers via een simpele workflow eenvoudig wijzigingsverzoeken indienen en beheren. Dit versnelt de time-to-market van nieuwe acties, beleidsregels en aanbiedingen.
  • het optimaliseren van strategieën vóór implementatie – Voordat wijzigingen definitief live gaan, kunnen gebruikers verschillende ‘wat-als‘-scenario’s nabootsen om te zien hoe deze strategieën en aanbiedingen in de praktijk uitpakken, en hoe ze werken in combinatie met de volledige mix van engagementstrategieën. Dit helpt marketeers beter hun doelen te bereiken, de resultaten nauwkeuriger te voorspellen en ongewenste bijeffecten van een campagne te identificeren.