Introductie van de Data Sharing Coalition

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend samenwerkingsverband van ondertussen al meer dan 30 organisaties. Zij werken samen aan het bevorderen van cross-sectoraal datadelen in Nederland en Europa. Belangrijk is dat dit onder controle van de rechthebbende(n) gebeurt, zodat data niet zomaar voor andere doeleinden wordt gebruikt. Daarom werken deelnemers van de Data Sharing Coalition aan cross-sectorale, praktische cases met concrete toepassingen in diverse sectoren, waarin ze onderzoeken hoe data verantwoord tussen sectoren kan worden gedeeld.

Deze use cases zijn schaalbaar en zullen uiteindelijk dienen als blauwdruk voor andere sectoren. De afspraken die nodig zijn voor het verantwoord delen van data vat de Data Sharing Coalition samen in een afsprakenstelsel waar partijen zich in de toekomst bij aan kunnen sluiten.

Waarom is datadelen zo belangrijk? Aan welke praktische use cases werkt de Data Sharing Coalition? Welke problemen willen ze oplossen? En welke afspraken moeten er gemaakt worden om data te delen en waarde te creëren voor de gehele economie? Dat vertellen Sander Middendorp en Maarten Bakker van de Data Sharing Coalition in deze eerste podcast.

Luister ook naar Een visie op cross-sectoraal datadelen (I) en Een visie op cross-sectoraal datadelen (II) van dit podcast-drieluik, waarin Sander en Maarten ingaan op zes stellingen omtrent cross-sectoraal datadelen.