Overheden en Wet Openbaarheid van Bestuur

Voor overheden en andere aan de overheid gelieerde instanties die te maken hebben met verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn het moeilijke tijden.

Die wet verplicht deze instanties om binnen een bepaalde termijn te reageren en de gevraagde informatie te publiceren. Maar sinds de aangescherpte privacywet, de AVG, van kracht is, zijn er weer nieuwe randvoorwaarden waarbinnen je die informatie mag/moet publiceren. Het gaat namelijk ook vaak om persoonsgebonden informatie en dan mag niet zomaar alles openbaar worden gemaakt. Hoe weet je of je alles hebt wat wordt gevraagd? Wat mag nu wel, wat mag niet openbaar worden gemaakt? Hoe pak je dat aan en waar met je op letten? Hoe voorkom je dat de verkeerde informatie gepubliceerd wordt?

Oscar Dubbeldam (senior consultant Migrato) en John de Waard (hoofdredacteur DocumentWereld) laten hun licht hierop schijnen in deze podcast.

Of bekijk de video