In één kwartaal is de wereld vijf jaar vooruit geschoten…

Als er iets is wat we de afgelopen maanden hebben geleerd (of hebben moeten leren) is dat de extreme omstandigheden van de coronacrisis vragen om een flexibele managementstijl. In het gesprek met Hanneke Mulder (Marketing Director) en Wouter Dijk (Sales Director) van Veenman blijkt al snel dat het niet alleen draait om de faciliteiten die je ter beschikking gesteld worden. Aandacht voor de sociale en de managementaspecten is zeker zo belangrijk.