Innovatie is gebaat bij standaardisering

De insteek van het gesprek was om eens te zien in hoeverre samenwerkingsverbanden gebaat zijn bij dan wel in belang afnemen naarmate er sprake is van meer digitalisering bij vooral de afnemende partijen. Aan tafel zaten Marco Drost (directeur SmartDocuments), Ruud Storcken (Business Unit Manager BCT) en voormalig directeur van de Coöperatie Dimpact, René Bal. Belangrijkste conclusie: het belang van samenwerking neemt juist toe naarmate de digitalisering in de maatschappij toeneemt.